تقویت صدای آواز

تقویت صدای آواز-تمرین تقویت صدا-تمرین تقویت کردن صدا-داشتن صدای خوب-چگونه بهتر بخونیم؟-چگونه خواننده ی بهتری بشیم؟-راه های بهتر کردن صدا-چند روش برای خوانندگی-سیستم آموزشی آهنگساز من-آهنگساز من

سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه با سیستم آموزشی آهنگساز من همراه باشید اینبار به چند روش برای تقویت صدا و چند تمرین میپردازیم.

تقویت صدای آواز

همه از جمله شـما خوانندگان، رنگ صدای منحصر به فردی دارید.تقویت صدای آواز-تمرین تقویت صدا-تمرین تقویت کردن صدا

 برای مثال، شما صدای دوستتان را از پشت تلفن تشخیص می دهید چون صدایش را می شناسید،

 بنابراین، چه چیزی صدای شما را از دیگران متمایز می کند؟داشتن صدای خوب-چگونه بهتر بخونیم؟چگونه خواننده ی بهتری بشیم؟

رنگ صدا (هم هنگام صحبت کردن و هم زمان خواندن) با سه عنصر اصلی همراه است:

رزونانس، فرکانس و آهنگی که برای ایجاد تنوع در فرکانس به صدا می افزایید.سیستم آموزشی آهنگساز من-آهنگساز من 

در آواز خوانی، آهنگ صدا و فرکانس در درون آواز نوشته می شــود راه های بهتر کردن صدا-چند روش برای خوانندگی 

اما چگونگی رزونانس یافت صدا به خواننده بستگی دارد روش های مختلفی را برای تولید رنگ صدایی زیبا آموزش داده

 و سپس توضیح می دهم چگونه در صدایتان تنوع ایجاد کنید تا بتوانید سبکهای مختلف موسیقی را بخوانید

اشاره ی اجمالی به اصول اولیه ی صدادهی

در آوازخوانی، تا حدودی به دلیل تفاوت در شکل بدن، به ویژه سر

 و نیز به دلیل کاری که به صورت فیزیکی برای ایجاد و حفظ صدا در سراسر آوار انجام می دهید،

 صدای شما با خواننده ای کناری در آواز گروهی فرق می کند. مباحث پیش رو به منظور ارائه ی بنیانی محکم 

برای ایجاد صدایی رسا متغیرهای فیزیکی ای را که بر صدا تأثیر می گذارند، بررسی می کند

تقویت صدای آواز-تمرین تقویت صدا-تمرین تقویت کردن صدا-داشتن صدای خوب-چگونه بهتر بخونیم؟-چگونه خواننده ی بهتری بشیم؟-راه های بهتر کردن صدا-چند روش برای خوانندگی-سیستم آموزشی آهنگساز من-آهنگساز من

تمرین شروع تن صدا

وقتی صدادهی را شروع می کنید، ممکن است به چگونگی تولید صدا فکر نکنید و فقط آن را تولید کنید 

این دیدگاه می تواند عالی باشد؛ اما تا زمانی که مجبور شوید صدای بسیار نرمی را روی یک نت است

 بالا شروع کنید یا یک نت استاکاتو(کوتاه و مفصل)بخوانید اگر بخواهید در هر جمله ای که می خوانید 

صدادهی خوبی را شروع کننده باید درکی از چگونگی عملکرد بارهای صوتی داشته باشید 

و هماهنگ کردن نخودی باز و بسته شدن آن ها را تمرین کنید.

می توانید تارهای صوتی را به دو روش بیندید: با استفاده از عضلات و با استفاده از نفس، 

در حالت ایدئال هنگام آواز خواندن از هر دوی آنها استفاده می کنید

استفاده از عضلات: تارهای صوتی در حنجره و گلو قرار دارند.

برای ایجاد تصویری از چگونگی حالت تارهای صوتی، انگشت اشاره و وسطی خود را بالا بیاورید.

هر دو انگشت را به سمت خود بگیرید و کف دستان را رو به زمین قرار دهید.

تارهای صوتی در جلوی گردن به هم متصل و در پشت آن از هم باز هستند

و درست مانند انگشتان که می توانند برای لمس یکدیگر بسته  و سپس برای ایجاد شکل V از هم جدا شوند،

می توانند باز و بسته شوند. شما نمی توانید تمام عضلانی را که به باز و بسته شدن تارهای صوتی

کمک می کنند حس کنید اما وقتی مغزتان پیامی برای تولید صدایی خاص می فرستند،

آن ها فعال می شوند. باز و بسته کردن تارهای صوتی کاری است که شما در مراحل پیش رو انجام می دهید.

استفاده از نفس: تارهای صوتی هنگام جریان یافتن هوا در میان آنها بسته می شوند.

هوا مکشی ایجاد می کند که به بستن آنها کمک می کند تا بتوانند

هنگامی که هوا از بین تارها می گذرد، مرتعش شوند.تقویت صدای آواز-تمرین تقویت صدا-تمرین تقویت کردن صدا

این مکش چیزی است که هنگام ایجاد تریل لپ اتفاق می افتد.

هوا از بین لبها عبور و مکشی ایجاد می کند که باعث کنار هم قرار گرفتن و ارتعاش آنها می شود

كشـف حس درست برای بستن تارهای صوتی به شما در شروع رنگ صدا با مقدار درست هماهنگی عضلانی

 کمک می کند و نفسی که حرکت می دهید، صـدا را تقویت می کند.داشتن صدای خوب-چگونه بهتر بخونیم؟ 

حرکت دادن هوا بدون درگ هماهنگی عضلانی ممکن است به صدایی هوادار منجر شود

از توالی زیر به منظور تمرین هماهنگی عضلانی برای شروع صدای خواندن استفاده کنید. توجه کنید که

مراحـل ۳ و ۴ دو کاری را توصیف می کنند که باید هنگام شروع رنگ صدا در آواز خوانی انجام دهید. اما

اکنون تمرین کردن این مراحل به شما کمک میکند تا تفاوت بین شروع رنگ صدا در آوازخوانی انجام دهید.

اما اکنون تمرین کردن این مراحل به شما کمک میکند تا تفاوت بین شروع صدادهی با روش درست (مراحل ۱و۲) و روش غلط (مراحل ۳و۴) را احساس کنید.چگونه خواننده ی بهتری بشیم؟-راه های بهتر کردن صدا-چند روش برای خوانندگی-سیستم آموزشی آهنگساز من-آهنگساز من

1.وانمود کنیــد می خواهید چیزی بگویید. فضای داخل گلو و دهان را هم زمان با دم، باز کنید و سپس متوقف شوید.

وقتی وانمود می کنید می خواهید چیزی بگویید، تارهای صوتی شما بسته می شوند تا صدادهی را شروع کنند. 

این حس بسته شدن، چیزی است که باید برای شروع صدادهی در آواز خوانی کشف کنید.

 این بسته شدن را چند بار تمرین کنید تا با حس بسته شدن تارهای صوتی آشنا شوید

2.وانمود کنید می خواهید چیزی بگویید و سپس صدا را اضافه کنید. فضای داخل گلو و دهان را هم زمان با دم، باز کنید و سپس بگویید ah.

وقتی وانمود می کنید می خواهید چیزی بگویید، تارهای صوتی به آرامی بسته می شوند 

و سپس همزمان با گفتن ah هوا حرکت می کند تا صدادهی شـــروع شود، شروع صدادهی با ah را چند بار تمرین کنید 

تا حسن بازشدن گلو و بسته شدن تارهای صوتی را احساس کنید.تقویت صدای آواز-تمرین تقویت صدا-تمرین تقویت کردن صدا

3.صدا را با دمیدن هوای بیش از حد شروع کنید، با گفتن H هوا را به بیرون بدمید و شــروع کنید مثل اینکه دارید میگویید hhhhhhhhaaaaa

بیرون دمیدن هوای بیش از حد در شروع صدادهی، کاری است که نباید هنگام آواز خواندن انجام دهید؛ 

اما پیشنهاد می کنم با انجام دادن این مرحله، حس آن را کشف کنید تا بتوانید تفاوت بین دمیدن هوای زیاد هنگام بستن تارهای صوتی

 و استفاده از هوای کافی برای خواندن آواز را حس کنید.داشتن صدای خوب-چگونه بهتر بخونیم؟-چگونه خواننده ی بهتری بشیم؟

4.صدادهی را با ادای یک صدای چاکنایی آغاز کنید و با حالتی مانند خرناس کردن آرام حرف صدادار ah را بیان کنید

صدای چاکنایی همراه با فشار و بیرون راندن هوا ایجاد می شود. لازم نیست از یک صدای چاکنایی برای شروع آوازخوانی استفاده کنید؛ 

اما پیشنهاد می کنم این صدا را بررسی کنید تا بتوانید تفاوت میان صدای شفاف و آسان که می خواهید تولید کنید 

و صدای تحت فشار که نمی خواهید آن را تولید کنید، بدانید. می توانید از بستن تارهای صوتی که کمی حالت چاکنایی دارد 

برای تأکید روی یک مصوت استفاده کنید اما نباید هنگام خواندن آنها را روی هم فشار دهید یا هوای بیش از حدی بدمید. 

فقط تارها را ببندید و سپس صدا را طبق مرحلهی ۲ ایجاد کنید سیستم آموزشی آهنگساز من-آهنگساز من

 بستن تارهای صوتی و بستن گلو یکی نیستند. وقتی تارهای صوتی را می بندید، بقیه ی عضلات گلو باز می ماند.

تقویت صدای آواز-تمرین تقویت صدا-تمرین تقویت کردن صدا-داشتن صدای خوب-چگونه بهتر بخونیم؟-چگونه خواننده ی بهتری بشیم؟-راه های بهتر کردن صدا-چند روش برای خوانندگی-سیستم آموزشی آهنگساز من-آهنگساز من

امید وارم که مطالب براتون مفید بوده باشه حتما نظراتتون رو برامون ارسال کنید

برگرفته از کتاب های انتشارات دامیز به نویسندگی پاملیا فیلیپس

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!

دوره ویولن را در خانه بیاموزید

آنچه در این پست میخوانید خواندن این صفحه به 2 دقیقه زمان نیاز داره به ترتیب تماشا کنید… خواندن این…

بیشتر بخوانید

دوره ساخت موزیک از صفر تا صد

آنچه در این پست میخوانید به ترتیب تماشا کنید… امکان داره جواب سوال شما اینجا باشید تخفیف ویژه تا به…

بیشتر بخوانید

سینتی سایزر چیست؟

آنچه در این پست میخوانید سینتی سایزر چیست؟ آسی لی تر(oscillator) ال اف او (LFO) انولوپ (envelope) سینتی سایزر چیست؟-سینتی…

بیشتر بخوانید

فرق موسیقی الکترونیک و آکوستیک

آنچه در این پست میخوانید تاریخچه ی موسیقی الکترونیک دستگاه های ساخت موسیقی الکترونیک سبک های موسیقی الکترونیک ساز های…

بیشتر بخوانید

چگونه کیک را میکس کنیم؟

آنچه در این پست میخوانید چرا باید وقت زیادی رو برای میکس کیک بزاریم؟ استفاده از اکولایزر برای ظریف و…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب المنتوری را انتخاب نکرده اید