قسمت اول ساخت اهنگ برای از خلوت و صادقتوضیحات : تمپو و ساختار ملودینرم افزار پشتیبان : اف ال استدیوبرای یادگیری اهنگسازی و تنظیم از صفر تا صد اینجا کلیک کنید!

قالب المنتوری را انتخاب نکرده اید