آموزش ویدیویی

قسمت دوم ساخت بیت پاپ

قسمت دوم ساخت بیت پاپ – آموزش اف ال استدیو – آموزش آهنگسازی و تنظیم – میخوام آهنگساز شم توضیحات : نکات مهم و کاربردی در تنظیم یک اهنگ پاپ (1) نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای یادگیری اهنگسازی و تنظیم از صفر تا صد اینجا کلیک کنید! آهنگساز من – […]

آموزش ویدیویی

قسمت سوم ساخت بیت پاپ

قسمت سوم ساخت بیت پاپ – اموزش فارسی Fl Studio – آموزش آهنگسازی و تنظیم – میخوام آهنگساز شم توضیحات : نکات مهم و کاربردی در تنظیم یک اهنگ پاپ (2) نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای یادگیری اهنگسازی و تنظیم از صفر تا صد اینجا کلیک کنید! آهنگساز من – […]

آموزش ویدیویی

قسمت چهارم ساخت بیت پاپ

قسمت چهارم ساخت بیت پاپ – آموزش فارسی اف ال استدیو – آموزش آهنگسازی و تنظیم – میخوام آهنگساز شم توضیحات : اجزای سازنده یک بیت پاپ نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای یادگیری اهنگسازی و تنظیم از صفر تا صد اینجا کلیک کنید! آهنگساز من – برنامه کیوبیس

آموزش ویدیویی

قسمت پنجم ساخت بیت پاپ

قسمت پنجم ساخت بیت پاپ – آموزش فارسی اف ال استدیو – آموزش آهنگسازی و تنظیم – میخوام آهنگساز شم توضیحات : نکات مهم و تحلیل اخر نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای یادگیری اهنگسازی و تنظیم از صفر تا صد اینجا کلیک کنید! آهنگساز من – برنامه کیوبیس

آموزش ویدیویی

قسمت اول ساخت بیت هیپ هاپ

قسمت اول ساخت بیت هیپ هاپ – آموزش FL Studio 20.1 – آموزش اف ال استدیو – آموزش آهنگسازی هیپ هاپی توضیحات : اموزش ساختار ریتم در سبک هیپ هاپ نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای یادگیری اهنگسازی و تنظیم از صفر تا صد اینجا کلیک کنید! آهنگساز من – برنامه […]

آموزش ویدیویی

قسمت دوم ساخت بیت هیپ هاپ

قسمت دوم ساخت بیت هیپ هاپ – آموزش FL Studio 20.1 – آموزش اف ال استدیو – آهنگسازی از صفر توضیحات : اموزش ساختار ریتم در سبک هیپ هاپ نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای یادگیری اهنگسازی و تنظیم از صفر تا صد اینجا کلیک کنید! آهنگساز من – برنامه اف […]

آموزش ویدیویی

قسمت اول دوره هنر اهنگسازی

قسمت اول دوره هنر اهنگسازی – آموزش آهنگسازی از صفر – آموزش اف ال استدیو – آموزش تئوری موسیقی – آموزش اف ال استدیو توضیحات : آشنایی با برنامه و توضیح کلی در مورد این دوره نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد   برای تماشا قسمت بعدی اینجا کلیک کنید   آموزش آهنگسازی […]

آموزش ویدیویی

قسمت دوم دوره هنر اهنگسازی

قسمت دوم دوره هنر اهنگسازی – آموزش آهنگسازی از صفر – آموزش اف ال استدیو – آموزش تئوری موسیقی – آموزش اف ال استدیو توضیحات : آشنایی با امکانات برنامه (مقدماتی) نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای تماشا قسمت بعدی اینجا کلیک کنید آموزش آهنگسازی و تنظیم –  آهنگساز من

آموزش ویدیویی

قسمت سوم دوره هنر اهنگسازی

قسمت سوم دوره هنر اهنگسازی – آشنایی با اف ال استدیو – آشنایی با بخش های FL Studio – آموزش تئوری موسیقی – آموزش اف ال استدیو توضیحات : آشنایی با امکانات برنامه (مقدماتی) نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای تماشا قسمت بعدی اینجا کلیک کنید آموزش آهنگسازی و تنظیم –  آهنگساز […]

آموزش ویدیویی

قسمت چهارم دوره هنر اهنگسازی

قسمت چهارم دوره هنر اهنگسازی – آشنایی با اف ال استدیو – چه جوری آهنگساز شوم – آموزش تئوری موسیقی – آموزش اف ال استدیو توضیحات : تئوری موسیقی (1) نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای تماشا قسمت بعدی اینجا کلیک کنید آموزش آهنگسازی و تنظیم –  آهنگساز من

آموزش ویدیویی

قسمت پنجم دوره هنر اهنگسازی

قسمت پنجم دوره هنر اهنگسازی – آموزش گام به گام آهنگسازی – چه جوری آهنگساز شوم – اموزش اهنگسازی با اف ال استدیو – اموزش موسیقی توضیحات : نت ها – ملودی – فاصله ها نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای تماشا قسمت بعدی اینجا کلیک کنید آموزش آهنگسازی و تنظیم –  […]

آموزش ویدیویی

قسمت نهم دوره هنر اهنگسازی

قسمت نهم دوره هنر اهنگسازی – آشنایی با اف ال استدیو – اموزش تنظیم و اهنگسازی – آموزش تئوری موسیقی – آموزش اف ال استدیو توضیحات : تئوری موسیقی – فاصله نت ها نرم افزار میزبان : اف ال استدیو مدرس: محمد برای یادگیری اهنگسازی و تنظیم از صفر تا صد اینجا کلیک کنید! آموزش آهنگسازی […]